Zajímavý je také další Silvestr z řady papežů. Silvestr II. Významným byl nejen tím, že vykonával svůj úřad kolem magického roku 1000, ale také svými politickými plány a učenností.

Silvestr II. měl pověst znalce magických umění, byl obviňovám z čarodějnictví a dokonce z přímého spolčení s ďáblem.

Silvestr II. měl světské jméno Gerbert z Aurillacu, narodil se někdy mezi léty 940 až 950 v francouzském městě  Auvergne, zemřel 12. května roku 1003 n.l. v Římě. Byl to první Francouz na Petrově stolci, Gerbert z Aurillacu (Silvestr II.) je považován za jednoho z největších učenců své doby, vynikal v filozofii a přírodních vědách. Pomohl přinést arabské znalosti  astronomie a matematiky do Evropy. Je považován za člověka, který zavedl v Evropě arabské číslice.

Jako mladík vstoupil do kláštera sv. Geralda v Aurillacu. Studoval v Katalánsku pod záštitou místního biskupa, zde seznámil z arabskými znalostmi přírodních věd a matematiky, které určitě pomohly k jeho pověsti znalce magických umění. Byl učitelem syna pozdějšího císaře Otto II. Studoval na katedrální škole v Remeši, kde se stal později učitelem. V roce 982 ho Otto II. jmenoval opatem kláštera v Bobbiu. Později se stal arcibiskupem, byl sesazen a opět jmenován. V roce 999 byl s podporou svého bývalého žáka Otty III., v té době už císaře, zvolen papežem. Jako papež například povýšil Uhersko na království a zahájil rozhodný boj proti široce rozšířeným praktikám svatokupectví a konkubinátu mezi duchovenstvem. V roce 1001 v důsledku povstání proti císaři musel uprchnout z Říma, do kterého se opět vrátil až po smrti Oty III. Silvestr II. umírá 12.05.1003. Pochován byl v  bazilice svatého Jana v Lateráně.

Silvestr II. v legendách

Říkalo se, že vlastnil knihu kouzel, kterou ukradl arabskému filozofovi ve Španělsku. Kouzelník ho pronásledovat, ale Gerbert se skryl zavěšen pod dřevěným mostem, kde mezi nebem a zemí byl pro kouzelníka neviditelný. Jedna legenda tvrdí, že vyrobil bronzovou hlavu, která dokázala odpovídat na jeho otázky ano nebo ne. Další legenda říká, že byl ve spolku s démonkou jménem Meridiana, která se objevila, když byl odmítnut pozemskou láskou a s jejíž pomocí se mu podařilo nastoupit na papežský trůn, podle jiné legendy získal úřad papeže při hře v kostky s Ďáblem. Meridiana (nebo bronzová hlava v jiné legendě) řekla Gerbertovi, že jestli bude sloužit mši v Jeruzalémě, odnese jej ďábel. Gerbert potom zrušil pouť do Jeruzaléma, ale při vyslužování mše v kostele svaté Marie Jeruzalémské  (také nazývaném „Jeruzalémský kostel“) v Římě onemocněl a brzy umřel. V jiné verzi je napadený Ďáblem, přímo při mši, Ďábel ho měl zohavit a dát jeho oči démonům na hraní.


Zajímáte se o silvestrovské oslavy?

Hledám tímto společníka, pomocníka, správce fóra, redaktora a autora v jedné osobě, zkrátka parťáka, který by mi pomohl s tvorbou webu Silvestr. Jestli máš zájem tak se ozvi na email uvedený v patičce webu, na odměně se určitě domluvíme.

Hledám také autory textů odborných i vymyšlených, fakt i umění, historek ze silvestrovských oslav. Za uveřejněné výtvory autorům rád zaplatím.

Zájemci o inzerci na webu Silvestr. BIZ mne mohou kontaktovat na e-mail uveřejněný v patičce webu.

12